P-Syketalo - Lämmin ja välittävä ilmapiiri!

TOIMINTA-AJATUS

P-Syketalon toimintaa ohjaa neljä tärkeää kriteeriä:
- Sopivat ja kodikkaat tilat
- Motivoitunut henkilökunta
- Mielenterveysasukkaat, jotka tarvitsevat tuettua ja turvallista asumispalvelua
- Kuntien suhtautuminen palvelun tarjoamiselle

P-Syketalon tehtävänä on tarjota laadukasta asumispalvelua ja toiminnallista kuntoutusta asukkaille. Toimintaa ohjaa yhteisöhoidon viitekehys.

P-Syketalo suunnittelee ja toteuttaa toimintansa tarkasti niin, että kunnat saavat tarkoituksenmukaista, laadukasta ja edullisempaa palvelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että P-Syketalolle uskottu asukas saa turvallista ja tasa-arvoista hoitoa vuorokauden ympäri. Erikoistumisensa vuoksi P-Syketalo ei pysty vastaanottamaan potilaita, jotka ovat riski itselleen ja muille, liikuntarajoitteiset asukkaat, vanhukset, jotka kuuluvat psykogeriatrisen sairaalahoidon piiriin sekä henkilöitä, joiden sairauteen liittyy akuutti päihdeongelma tai narkomania. P-Syketalo suunnittelee toimintaansa yhteisöllisesti kaiken aikaa ja aina kun uusi asukas saapuu taloon.

Monitoimitalon toimintaan kuuluu pääasiallisesti:
- hoidollista sisältöä psyykkisiä sairauksia sairastaville asukkaille
- sosiaalikulttuurillista elämää
- aktiviteetteja kuten sovitettu fyysisen kunnon ylläpitäminen
- iltatoiminnan järjestäminen sekä
- innovaatioprojektien tuominen.

Hoidossa otetaan huomioon asukkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Toiminnan laatumittarina käytetään Mielenterveysliiton hoidon laatukriteeriä, joka on hyvin kriittinen. P-Syketalon tavoite on saavuttaa paras mahdollinen arvosana ja pysyä kärjessä.

P-Syketalossa noudatetaan rutiineja, jotka luovat puitteet ja rajat ja mahdollistavat vertailun laatumittariin. Kunniallinen tavoite on antaa mahdollisuus kuntoutumiseen ja sen kautta paluun jopa itsenäiseen asumiseen. Rutiinitoimia ovat esim. oman huoneen järjestäminen/ kunnossapito, aamutoimet ja pesu, lukeminen jne.


Klikkaa pieniä kuvia nähdäksesi ne isompana.